ברוך שובך

פיצה בוטיק משפחתית במרכז מסחרי לשם בשומרון